המרכז הטיפולי


טיפול אישי - מתמקד במשבר אמצע החיים ובסוגיות 
הקשורות לגיל ולמאפייניו
טיפול זוגי - מתמקד בתהליכים, בקשיים ובדילמות 
 לאור השינויים הנפשיים והפיזיולוגיים שמתרחשים בכל אחד ואחת מבני הזוג הצועדים לקראת המחצית השנייה של חייהם
טיפול קבוצתי- מיועד לנשים ולגברים באמצע החיים
המעוניינים לעבור תהליך אישי ומעמיק של למידה הממוקדת בגיל המעבר ובהשלכותיו הרגשיות, הנפשיות והפיזיולוגיות, יחד עם עוד נשים וגברים המתנסים בחוויות דומות ונמצאים באותה תקופת חיים
ליווי וייעוץ ממוקד בתהליכי שינוי- שינויים בקריירה, במבנה המשפחתי, בחיי האהבה, או התמודדות עם מצבים בריאותיים משתנים ומצבי חיים משתנים.

צוות המרכז הטיפולי כולל: פסיכיאטרים, פסיכולוגים ופסיכותרפיסטים אנשי ייעוץ וליווי בתהליכי שינוי המומחים בעבודה טיפולית פרטנית וקבוצתית